Petrol İstasyonları Silah Taşıma Ruhsatı


Petrol İstasyonları
Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye), Taşıma ruhsatı aşağıdaki evrakları tamamlayıp ikamet ettikleri ilçe Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Büro Amirliklerine müracaat etmeleri halinde Kaymakamlık Makamının uygun görmesi durumunda silah taşıma ruhsatı verilir.
NOT.İSTENİLİRSE CİRODAN DA MÜRACAT EDİLİP TÜM İMZAYA YETKİLİ MÜDÜRLEREDE TASIMA RUHSATI ALINABİLİR
1)DİLEKÇE
2) NÜFUS CÜZDANININ ASLI
3) 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ4) DEVLET HASTANESİNDEN DOKTOR RAPORU
(Tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması veya Heyet raporu alarak silah bulundurmasında ve taşımasında herhangi bir sakınca olmadığının yazılması gereklidir.)
5) SABIKA KAYDI
(Adliyeden varsa Ad, Soy ad, Yas tashihine göre de sabıka kaydı alınacaktır.)
(Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme Kararının ilgili mahkemeden Kesinleştiğine dair onaylatılıp getirilmesi)
6) SİLAH RUHSAT İSTEK FORMU
Nüfus cüzdanına göre bilgisayar veya daktilo ile doldurulacak.
7) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
8) 1 ADET YARIM KAPAKLI KARTON DOSYA
9) YAPTIĞI İŞLE İLGİLİ BELGE
Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi
a-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
b-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
c-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar
a-İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
b-Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
c-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
d-Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
Menu